Da biste koristili Usluge, možda ćete se morati registrirati na IQ Team (iq.team) navodeći određene podatke o sebi, uključujući svoje ime, username, adresu e-pošte i lozinku. Uzimajući u obzir vaše korištenje Usluga, slažete se da ćete pružiti istinite, točne, aktualne i potpune podatke o sebi kako se zahtijeva u vezi s pružanjem i/ili registracijom za bilo koju od Usluga, podložno, naravno, svim primjenjivim zakonima . Ako date bilo koju informaciju koja je neistinita, netočna, neaktualna ili nepotpuna, ili IQ Team (iq.team) ima opravdane razloge za sumnju da su takve informacije neistinite, netočne, neaktualne ili nepotpune, IQ Team (iq.team) ima pravo obustaviti ili ukinuti Vaš račun i/ili odbiti bilo kakvu trenutnu ili buduću upotrebu Usluga.

Copyright 2021© IQTeam. Sva prava zadržana.
Izaberi Valutu
EUREuro